Aanbevelingsbrieven

Ter ondersteuning van het Zeilcentrum Grou hebben een aantal prominenten uit de zeilsport wereld hun steunbetuiging uitgesproken in onderstaande aanbevelingsbrieven.

Toen wij 15 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwamen met het zeilen bij Frisia, werd er al gesproken over een ‘onderkomen’ voor ons als zeilers.

Als wij naar Grou gingen te trainen…..helemaal verkleumd naar huis te rijden. Het hoort erbij maar de basisfaciliteiten zouden ook een heel goede mogelijkheid bieden om de zeilsport in Grou een ‘boost’ te geven en aantrekkelijker te maken voor…… lees de hele brief. Marit Bouwmeester

Grou is het watersportdorp bij uitstek. Qua ligging aan het Pikmeer, de wijde EE en vlakbij de oude venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische…………….. lees de hele brief. Foppe de Haan

 

 

 
………Het zeilcentrum dat jullie willen is breed gericht. Jullie willen mensen van alle leeftijden bij elkaar brengen en ze gezamenlijk dingen laten beleven. Voor kinderen al vanaf de basisschoolleeftijd af. Schoolwatersport kan daarbij een mooie bijdrage leveren. De accommodatie kan daarbij een brug vormen…….lees de hele brief. Pieter Jan Postma

 

 

 

…….Het Koninklijke Watersportverbond juicht een dergelijke ontwikkeling van harte toe en wil dit initiatief graag ondersteunen. Het past in het landelijk programma Sportagenda 2012, ontwikkeld door het NOC*NSF en dan met name de programma’s ‘Leven Lang Sporten’ en Beleidskader Sport …….lees de hele brief. Watersportverbond

 

 

In 2009 werd een groep mensen door de zeilvereniging geïnstalleerd met de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken voor een zeilcentrum in Grou. Al binnen een half jaar werd duidelijk dat deze groep niet alleen in staat was een accommodatie te ontwerpen, maar ook ……lees de hele brief Grou Aktief

Aanbevelingsbrieven

Foppe de Haan

"Grou is het watersportdorp bij uitstek". Qua ligging aan het Pikmeer, de EE en vlakbij de Oude Venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische...

Foppe de haan

Lees meer