Ja, ik word vriend

De realisatie van Zeilcentrum Grou is afhankelijk van fondsen, subsidies, sponsors en giften. Op dit moment is er nog een gat van € 75000 in de begroting. Elke ondersteuning die wij ontvangen om dit te gat te dichten is van harte welkom.

Ook u kunt het zeilcentrum steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: Rabobank 13.13.21.102

Maar u kunt ook onderstaand formulier invullen en bijvoorbeeld donateur voor meerdere jaren worden. Of inschrijven voor één of meerdere certificaten. Daarmee geeft u het Zeilcentrum een vijfjarige renteloze lening. Vervolgens klikt  u op de "Verzenden"-knop. Uw bijdrage wordt dan automatische geïncasseerd.

Ja, ik word VRIEND van Zeilcentrum Grou

Opmerking: Dit formulier ondersteunt Internet Explorer 6 niet. Mocht het formulier niet correct werken in uw browser, dan wordt u aangeraden uw Internet Explorer bij te werken. U kunt ook een e-mail sturen met uw gewenste financiële bijdrage naar: info@stichtingzeilcentrumgrou.nl.

 

Naam:  Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Plaats:
E-mailadres:

Ik word donateur en verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Zeilcentrum Grou om het volgende bedrag van de rekening te schrijven(1)
 
 Ik word donateur voor per jaar €
 
 ik geef een eenmalige bijdrage van €


Ik steun Zeilcentrum grou met een 5-jarige, renteloze lening en ontvang daarvoor één of meerdere certificaten.

Uitkering van de certificaten zal plaatsvinden op basis van uitloting in het jaar, na de officiële opening van het zeilcentrum. In de maand december zal 1/5 deel van het totale aantal certificaten uitgekeerd worden en vervolgens voor 1/5 deel in de maand december van de 4 daaropvolgende jaren.

Ik verleen hierbij machtiging aan de Stichting Zeilcentrum Grou om het volgende bedrag van mijn rekening te schrijven(1).

Vult u hieronder a.u.b. het gewenste aantal certificaten in het totaal bedrag (= aantal certificaten x € 100,-).

 ik schaf certificaten aan à € 100,- ,00


Rekeningnummer:
Naam: Plaats:

 Ik ga akkoord (= handtekening)


Vul de code in a.u.b. (*)
captcha


(1) Het bedrag wordt van uw rekening geschreven zodra de bouw van Zeilcentrum Grou van start gaat.

Aanbevelingsbrieven

Foppe de Haan

"Grou is het watersportdorp bij uitstek". Qua ligging aan het Pikmeer, de EE en vlakbij de Oude Venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische...

Foppe de haan

Lees meer