€ 10500 voor Zeilcentrum

Eind februari is een groep enthousiaste Frisianen van start gegaan met een belactie voor Zeilcentrum Grou. Zij hebben inmiddels alle leden van Frisia benaderd ook hun steentje bij te dragen door middel van een gift of de aanschaf van één of meerdere certificaten. In totaal zijn er 61 certificaten van € 100 uitgegeven en is er een bedrag van € 4400 aan donaties toegezegd. De actie heeft daarmee totaal maar liefst € 10500 opgeleverd voor het Zeilcentrum. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet naar de realisatie van Zeilcentrum Grou.  

Post comment

Aanbevelingsbrieven

Foppe de Haan

"Grou is het watersportdorp bij uitstek". Qua ligging aan het Pikmeer, de EE en vlakbij de Oude Venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische...

Foppe de haan

Lees meer