Marleen Kelderman, nieuwe beheerder Zeilcentrum Grou

Zeilcentrum Grou     Comments No comments
mrt
19

Marleen Kelderman is de nieuwe pachter/ beheerder. De 33-jarige Marleen is  woonachtig in Grou en iemand met veel horeca ervaring. Binnenkort presenteert zij zelf hoe zij invulling gaat geven aan het beheer van de accommodatie, de watersportdoelen en haar eigen passie: een op de gast, het kind of passant gerichte, gastvrije horecavoorziening met vaste openingstijden. We verklappen al wel de naam waaronder Marleen gaat werken: "Zeilcentrum Grou, meet & eat". Vanaf 2 april is  de accommodatie weer volop in bedrijf.Gasten en belangstellenden kunnen hun vragen aan de nieuwe pachter stellen via het bekende mailadres  info@zeilcentrumgrou.nl Ook voor uw watersportgerelateerde arrangementen!

Het bestuur van stichting Zeilcentrum Grou kijkt tevreden terug op de procedure om een opvolger te vinden als pachter/ beheerder voor Zeilcentrum Grou. Er was voldoende belangstelling van kandidaten zowel uit Grou als ook daarbuiten. De profielen van de kandidaten waren nogal uiteenlopend, waardoor het bestuur echt kon kiezen. Bij de procedure was een onafhankelijke adviseur betrokken van het Ondernemersklankbord evenals een vertegenwoordiger van KWV Frisia.

Met de komst van Marleen, neemt het stichtingsbestuur afscheid van Jan Feike Hoekstra. Hij heeft vanaf het allereerste begin, mei 2009,  meegewerkt aan de totstandkoming van  Zeilcentrum Grou. Jan Feike heeft bovendien als eerste pachter/ beheerder – al pionierend –  goed werk geleverd om bekendheid te geven aan de mooie accommodatie. Als stichtingsbestuur zijn we hem bijzonder dankbaar voor zijn enorme inzet.

Maart 2015

Post comment

Aanbevelingsbrieven

Foppe de Haan

"Grou is het watersportdorp bij uitstek". Qua ligging aan het Pikmeer, de EE en vlakbij de Oude Venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische...

Foppe de haan

Lees meer