Omgevingsvergunning Zeilcentrum Grou aangevraagd

Zeilcentrum Grou     Comments No comments
mei
25

De Stichting Zeilcentrum Grou heeft bij de gemeente Boarnsterhim een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag daarvoor was te lezen in de Op ‘e Hichte van 21 mei jl. De voorbereidingen voor het zeilcentrum zijn in een vergevorderd stadium. Toch moeten er nog een aantal noten gekraakt worden, voordat er een definitief besluit genomen kan worden.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kost echter veel tijd. Het traject van omgevingsvergunningsaanvraag tot vergunningsverlening neemt ongeveer een half jaar in beslag. Het Stichtingsbestuur heeft veel vertrouwen in de verdere ontwikkelingen rondom het zeilcentrum. Daarom is besloten deze procedure alvast in gang gezet. Daarmee wordt voorkomen dat we in een verder stadium mogelijk kostbare tijd verliezen.

Post comment

Aanbevelingsbrieven

Foppe de Haan

"Grou is het watersportdorp bij uitstek". Qua ligging aan het Pikmeer, de EE en vlakbij de Oude Venen. Alles klopt, Grou heeft fantastische...

Foppe de haan

Lees meer